9 Iyul 2024 yil 244

“Kasbiy faoliyatning psixologik xususiyatlari” turkumidagi mavzularda o‘quv amaliy mashg‘ulotlar hamda davra suhbatlari o‘tkazildi.

Boshqarma MMI va KBTX PTG psixolog-mutaxassislar ishtirokida ma’naviy-ruhiy muhitni yanada yaxshilash, sog‘lom fikrlarni shakllantirish, shaxslararo munosabatlarda turli xil nizolarning oldini olish, ijtimoiy moslashuv darajasini, notiqlik, o‘z fikrini o‘zgalarga o‘tkaza bilish qobiliyatini va munozara yuritish madaniyatini shakllantirish hamda xodimlarining shaxs psixologiyasi sohasidagi bilimi va kasbiy-psixoprofilaktik mahoratini oshirib borish maqsadida VIIB JXX YHXBda “Kasbiy faoliyatning psixologik xususiyatlari” turkumidagi mavzularda o‘quv amaliy mashg‘ulotlar hamda davra suhbatlari o‘tkazildi.

Text to speech